ARQELITE, Arquitectura & Engenharia 

ARQELITE, Arquitectura & Engenharia

Rua Bartolomeu Dias, Lote 7 Esq. – 1º C, Apartado 2361, Cerro Alagoa, 8200-096 Albufeira, Algarve – Portugal 
  • Hem
  • ARQELITE, Arquitectura & Engenharia

VILKA ÄR VI:
Två arkitekters önskan att förena sina erfarenheter av projekt med internationella dimensioner med erfarenheter inom arkitektur på lokal nivå och tillgodose behoven hos enskilda kunder och företag. Detta är ett litet företag som priviligerar mångsidighet och en nära relation mellan fackmän och kunder och som försöker överensstämma önskemålen från alla parter i ett projekt.
Det slutliga målet är att färdigställa idéerna, i grunden syftet med arkitekturen.

VAD INSPIRERAR OSS:
Alltid bli bättre! Lära sig den samtida arkitekturens språk, ge projekten en personlig prägel och tillämpa konstbegrepp i verken, som förbättrar det dagliga livet för dem som lever där.

KOMPROMISS:
Kvalitet, innovation och noggrannhet, är de värden som förknippas med vår kompromiss och arbetssätt, vilket kommer till uttryck genom att göra det bästa av de arkitektoniska projekten och ge ett mervärde åt det färdiga verket.